Všetko o výbere rekuperačnej jednotky
Odporúčame

Všetko o výbere rekuperačnej jednotky

V prvom rade si treba uvedomiť, čo je to rekuperácia, na čo slúži a čo od nej môžeme a nemôžeme očakávať. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že rekuperácia nie je klimatizácia. Poznáme v podstate dva typy rekuperácie: aktívna a pasívna.

aktívnej hovoríme, ak má v sebe malé tepelné čerpadlo, ktoré zabezpečuje dochladzovanie vzduchu.

Pasívna nemá okrem špirál žiadne aktívne členy, to znamená, že pasívne rekuperuje vzduch.

Aktívna rekuperácia

Pri aktívnych rozlišujeme dva typy. Tá, čo má len čerpadlo, ktoré vzduch hreje alebo chladí a verzia, ktorá má v sebe klasický výmenník ako pasívna jednotka + malé tepelné čerpadlo. Vo všeobecnosti je lepšia tá, ktorá má výmenník aj čerpadlo. Napriek tomu, že sa tieto jednotky tvária, že dokážu chladiť, realita je veľmi skreslená a chladiaci účinok aktívnych rekuperácií veľmi slabý. Pri maximálnom výkone je to okolo 1 kW/hod. Je to dané malou mernou tepelnou kapacitou vzduchu, ktorá jednoducho nedokáže pri danom objemovom toku preniesť viac chladiacej energie. Aktívnou rekuperáciou uchladíte iba skutočne pasívny dom s minimálnymi ziskami, ktorých sa potrebujete zbaviť. Napriek tomu, že nasledujúce tvrdenie je proti nám, aktívne rekuperácie primárne neodporúčame, skôr odporúčame klasické klimatizácie, ktoré dokážu zabezpečiť seriózne chladenie s výkonmi nad 3 kW/hod.

Pasívna rekuperácia

Pasívne rekuperácie môžeme ďalej deliť na lokálne centrálne.

Lokálne rekuperačné jednotky sú také, ktoré sú integrované iba v rámci obvodových stien a podľa spôsobu vetrania vymieňajú vzduch v objekte. Ich vetrací výkon je veľmi malý, a tak je potrebné, aby bol v objekte vyšší počet. Majú však celý rad nevýhod v podobe malých výkonov, nutnosť výmeny filtrov v každej jednotke, len niektoré modely sa dajú použiť do WC či kúpeľní a ak áno, treba počítať s tým, že každá jednotka musí mať vlastný odvod kondenzu. Uplatnenie lokálnych jednotiek je najmä tam, kde nie je možné z hľadiska stavebných možností použiť centrálnu jednotku. Sú vhodné do pivníc alebo iných vlhkých priestorov, kde primárne vetrajú a vysušujú priestor pri veľmi malých nákladoch na prevádzku.

Pasívne centrálne rekuperačné jednotky tvoria najčastejšie používaný druh vetracieho zariadenia. Podľa spôsobu rekuperácie tepla ich delíme na:

Doskové výmenníky majú relatívne nižšiu účinnosť rekuperácie, čo sa kompenzuje použitím dvoch doskových výmenníkov za sebou. Jednotky potrebujú odvod na kondenz.

Druhú kategóriu tvoria protiprúdové výmenníky, ktoré majú z hľadiska rekuperácie najvyššiu účinnosť, ktorá presahuje až 90 %. Rovnako potrebujú odvod na kondenz. Doskové a protiprúdové výmenníky vedia veľmi účinne vysušovať vzduch, čo sa v mnohých prípadoch končí až nutnosťou dokúpenia zvlhčovača vzduchu. Pri mínusových teplotách, respektíve od +5 do -5 stupňov, sa u nich začína s procesom rozmrazovania, ktorý do značnej miery znižuje celkovú účinnosť. Pri teplotách pod -10 stupňov už majú problém so zamŕzaním a pri -20 stupňoch sa už elektronicky vypínajú. Ako protimrazová ochrana sa používa el. predohrev ktorý však značne zvyšuje energetickú náročnosť prevádzky, čím výrazne klesá účinnosť. Samotné jednotky sa chránia voči namŕzaniu zmenou pomerov výkonov ventilátorov, čo znamená, že do domu vháňajú menej vzduchu ako vyfukujú, a tak si udržujú plusovú bilanciu. Ako nežiaduci efekt vzniká v dome podtlak, čo spôsobuje nasávanie studeného vzduchu cez netesnosti. Druhý spôsob ochrany je pomocou bypasovej klapky, ktorá sa podľa potreby otvára a zatvára. Ak je výmenník príliš studený, jednotka začne na priamo púšťať studený vzduch do domu a vyfukovaný vzduch bez rekuperovania výmenník zohreje. Po zohriatí sa klapka uzavrie a opäť jednotka chvíľu rekuperuje, pokiaľ sa výmenník príliš neschladí. Pri vháňaní studeného vzduchu priamo do domu vzniká riziko kondenzácie interiérovej vlhkosti na povrchu interiérových rozvodov, tento efekt sa rieši dohrevovou špirálou, ktorá dohreje vzduch na potrebnú teplotu.

Ako tretí spôsob rekuperovania sa používa rotujúci výmenník. Takáto konštrukcia so sebou prináša viaceré výhody. V prvom rade je to samotný fakt, že jednotka nepotrebuje protimrazovú ochranu až do -30 stupňov Celzia. Druhá výhoda je, že jednotka sa správa ako entalpická, to znamená, že nepotrebuje odvod na kondenz. Všetka vlhkosť, ktorá by odtiekla, sa v rámci vyzrážania vráti naspäť do interiéru. Pochopiteľne, že tento proces nie je 100 %-ný a jednotka nevráti časť vody, ktorá odišla bez vyzrážania. Jednotka preto tiež do určitej miery vysušuje. Netreba sa preto obávať problémov s plesňami a pod.

Samotná účinnosť rekuperácie tepla je o málo nižšia ako pri protiprúdových výmenníkoch, to znamená, že dosahuje účinnosť okolo 85 %. V celoročnej bilancii je však jej účinnosť ak nie najvyššia, tak porovnateľná s protiprúdovými. Nevýhoda takýchto jednotiek je v tom, že pri rekuperovaní dochádza k čiastočnému premiešavaniu sa prichádzajúceho s odchádzajúcim vzduchom (do 5 %), to znamená, že nie je vhodná do prevádzok s agresívnym prostredím (prchavé látky, bakteriologické prostredie alebo iný druh kontaminácie vzduchu). Pri bežných domoch je toto zmiešanie nepozorovateľné. Ďalšia relatívna nevýhoda je, že takáto jednotka má viac aktívnych členov, a tak je tu zvýšený predpoklad, že podľa Murphyho zákonov tu vzniká vyššie riziko na poruchu. Všetko sa však odvíja od kvalitatívneho vyhotovenia, ktoré je v tomto ohľade rozhodujúce.

Okrem výmenníkov sa jednotky rozdeľujú podľa spôsobu a kvality vyhotovenia a stupňa základnej výbavy, respektíve príplatkovej výbavy. Táto skupina možností je relatívne široká, a tak spomenieme iba niektoré základné rozdiely. Pri výbere jednotky to však môže mať zásadný vplyv na konečnú cenu.

Motory: V zásade treba rozlišovať, či sú AC alebo EC motory. EC motory sú neporovnateľne drahšie, dajú sa však plynule ovládať, majú veľmi dlhú životnosť (v závislosti aj od ložísk), a podstatne nižšiu spotrebu energií. Následne ich delíme na axiálne (vrtuľové) a radiálne (lopatkové). V závislosti od konštrukcie sa potom odvíja spotreba, hlučnosť a účinnosť, prípadne možnosti uloženia.

Konštrukcia: V zásade rozlišujeme jednotky ktoré majú pevný skelet a jednotky, ktorých základný prvok je tvorený lisovanou penou. Pevné jednotky majú spravidla dvojnásobnú hmotnosť, komfortnejšie sa otvárajú. Penové majú okrem nízkej hmotnosti výhodu, že je u nich menej tepelných mostov. Otázna je však tesnosť a húževnatosť. Nedá sa povedať, že by boli menej kvalitné, skôr je to otázka vyhotovenia.

Servis: Pri predaji mnohokrát rozhoduje cena, ale na servis sa nikto nepozerá. Záruka platí spravidla 2 roky na všetky modely, problémy však vznikajú, keď začnú problémy. Pri niektorých modeloch platí, že ak sa vám niečo pokazí, musíte si chybnú súčiastku vymontovať sami a následne ju poslať na výmenu. Respektíve zaniesť (poslať) jednotku do servisu, ktorý môže byť stovky km ďaleko. Montáž a demontáž pritom nemusí byť vôbec jednoduchou činnosťou, zvlášť ak jednotka váži desiatky kilogramov. Niektorí dodávatelia vám vymenia (opravia) jednotku priamo na mieste, ale musíte si uhradiť náklady na dopravu. V rámci záruky máte len výmenu pokazeného segmentu. Je preto dôležité vedieť, aké sú servisné možnosti konkrétneho modelu, aby ste sa vyhli dlhodobým výpadkom systému a iným nepríjemnostiam.

Integrovaný predohrev: Je elektrická špirála, ktorá zabezpečuje predohrev vzduchu, aby jednotka dokázala fungovať pri nízkych vonkajších teplotách.

Integrovaný dohrev: Slúži na ochranu pred kondenzáciou vzdušnej vlhkosti v prípade, ak je do domu privádzaný príliš studený vzduch.

Bypass: Je spôsob protimrazovej ochrany, ale aj spôsob pasívneho chladenia v letnom období. Pasívne chladenie je však málo účinné.

Ovládanie: Táto položka najzásadnejšie ovplyvňuje cenu modelu. Mnohé jednotky majú len základné ovládanie na tele, kde to ide až do extrému a riadenie jednotky sa robí pomocou skrutkovača na potenciometroch. Prípadne má jednotka len 3 režimy, ktoré sa môžu prepínať, ale nedokážu sa riadiť. Lepšie ovládače sú spravidla za značný príplatok. Najvyšší komfort a stupeň ovládania ponúkajú dotykové LCD ovládače, kde si viete pozrieť aktuálnu účinnosť rekuperácie, spotrebu energie, úsporu energie, celkovú ekonomiku prevádzky, viete si riadiť výkony jednotlivých ventilátorov, nastavať teploty prichádzajúceho vzduchu, viete si nastaviť mapu denných výkonov a režimov, nastaviť viacero výkonnostných režimov a v každom z nich meniť aj iné parametre a pod.

Riadenie: Lepšie modely jednotiek ponúkajú možnosť pripojenia jednotky na internet a následné riadenie cez mobil či PC. Prípadne umožňujú komunikáciu s nadradeným systémom, to znamená, že jednotky sú riadené inteligenciou domu.

Spínacie režimy: Umožňujú špeciálne režimy, ktoré sa spínajú na základe zopnutia iného zariadenia. Napríklad zrýchlený odťah z WC, kuchyne či kúpeľne. Zmenou objemového toku vzduchu pri režimoch kozub či digestor.

Snímače: Jednotky môžu byť vybavené snímačmi vlhkosti, CO2 alebo inými snímačmi kvality vzduchu. Spravidla ide o príplatkovú výbavu. Využitie snímačov môže viesť k zvýšeniu efektivity vetrania a celkovej úspore energií. Ich využitie je však skôr viazané na konkrétne podmienky v dome.

Vytvorené OpenCart
Vetranie a Rekuperácia © 2024