Ako si nepokaziť novú rekuperačnú jednotku
Odporúčame

Ako si nepokaziť novú rekuperačnú jednotku

Ako všetky zariadenia, aj rekuperačné jednotky sú prístroje, ktoré napriek snahe tvorcov majú svoje slabé stránky. Nedostatky nie sú vždy nedostatkami v priamom slova zmysle, skôr sú to prijateľné kompromisy, ktoré museli byť implementované.

Ako si jednotku nepokaziť, alebo čo už iní dokázali

Ako každé zariadenie, ani rekuperačné jednotky nevydržia bežať nekonečne dlho a po určitých rokoch nastane čas na ich výmenu. Niektorým z vás sa však už podarilo skrátiť ich životnosť na pár sekúnd,  a tak prinášame vaše príbehy.

Pri každom „pokazení sa“ jednotky je reakcia zákazníka rovnaká. Zrazu dostaneme xy fotiek, ako bola jednotka zatečená vodou a že je to naša chyba, aby sme si to prišli opraviť... O oprave, respektíve uznaní a neuznaní reklamácie, vždy rozhoduje výrobca, ktorému sa poškodená súčiastka odosiela spolu s fotodokumentáciou. Všetky doteraz vzniknuté skraty boli z pohľadu výrobcu neuznané, keďže  nevznikli výrobnou chybou, ale nesprávnou prevádzkou.

Prejavy zvýšenej vlhkosti

Vlhkosť  70 – 100 % – extrémne vlhké prostredie prejavujúce sa na celej polke jednotky. Presná polovica dna jednotky je pokrytá kropajami vody, ktoré kvapkajú na zem. Rovnako je mokrý bok jednotky zo strany prívodu a odvodu do exteriéru a, pochopiteľne, vrch aj predná strana jednotky.

Vlhkosť 50 – 70 % – zhruba od 50 % sa začínajú vytvárať lokálne kondenzácie. Prvé  kvapky sa ukážu na uzamykacom mechanizme dvierok, ktoré je v podstate tepelným mostom. Ďalším miestom býva spodná hrana, respektíve spodok jednotky zo strany napojenia na exteriér a rovnako sa môžu objaviť prvé známky orosenia na hornej strane jednotky.

Miera orosenia je závislá predovšetkým od diferencie vnútornej a vonkajšej teploty a vnútornej vlhkosti. Vo všeobecnosti platí, že čím je vonku väčší mráz, o to viac kondenzu sa tvorí. Miera vnútornej vlhkosti sa dá korigovať výkonom jednotky. Čím intenzívnejšie sa vetrá, o to je v dome suchší vzduch a naopak.

Odporúčame

V miestnosti, v ktorej je inštalovaná rekuperačná jednotka, by sa nemala voľne sušiť bielizeň, nemala by tam byť sprcha, vaňa, sauna alebo iný zdroj nadmernej vlhkosti.  V prípade, že to tak nie je a z hľadiska životných potrieb sa nedá tomu zabrániť, minimálne je vhodné túto miestnosť nechávať spojenú so zvyškom domu (nechávať do nej otvorené dvere). Krátkodobé zvýšenie vlhkosti môže spôsobiť určitý stupeň orosenia, pokiaľ však táto vlhkosť nesteká alebo sa nehromadí, netreba sa jej obávať. V zimnom období by sa mala vnútorná vlhkosť pohybovať okolo 40 – 45 %. Pri intenzívnych mrazoch bežne klesá pod 40 %.

Voda v jednotke

Vytvorené OpenCart
Vetranie a Rekuperácia © 2024